Proje Yönetim Danışmanlığı

Proje genel olarak önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda bir projenin başlangıcında, sürecine veya sonucuna ilişkin bazı öngörülerin oluşturulması, bazı analizlerin yapılması önemlidir. Proje yönetimi ise zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak projenin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi için işgücü, malzeme, ekipman gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi şeklinde genel bir ifade ile açıklanabilir.

Projenin verimli bir şekilde sonuçlanması için zamanında tamamlanması, planlanan bütçe dahilinde yürütülmesi ve istenen fonksiyonlarını yerine getirmesi gereklidir. Bu anlamda proje yönetiminin temel adımları analiz (ne yapılacağının belirlenmesi), tasarım (nasıl yapılacağının belirlenmesi), planlama (ne zaman, kim tarafından ve hangi maliyete katlanılarak yapılacağının belirlenmesi) ve uygulama (hedefe ulaşmak için planların gerçekleştirilmesi) aşamalarıdır.

Firmamız proje başlangıç aşamasında yapılan çalışmaların kontrolü, projenin ilerleme dönemlerinde yapılan kontroller ve tespitlere ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmakta ve bu bulgulara ilişkin başlangıç ve ara dönem raporlarının yanı sıra proje tamamlandığında sonuç raporu hazırlamaktadır.


Maliyet Analizi


Projelendirme aşaması tamamlanmış olan yatırımlara ilişkin maliyet analizleri yapılmaktadır. Gerekmesi durumunda piyasa araştırmaları temelli olarak birim fiyat analizleri, özel maliyet analizleri çalışma kapsamına dahil edilmektedir.


Proje İzleme ve Gerçekleşme Düzeyi Tespiti


İnşaat ilerleme durumları, yatırım harcamaları, kredi kontrolü, yasal veriler ve mevcut durumunun irdelenmesi, resmi belgelerin uygunluğu ve kontrolü, iş programının uygunluğu, maliyetler incelenerek yatırımın ilerleme durumu ve planlanan bütçeye göre karşılaştırılması, yasal uygunluğu gibi konular başta olmak üzere yatırım ile ilgili danışmanlık ve raporlama hizmeti verilmektedir.

Çalışma kapsamında proje gerçekleşme düzeyi tespit raporu, inşaat ilerleme raporu, inşaat seviye tespit raporu niteliklerinde inşaat seviyesinin belirlenmesi ve proje gerçekleşme oranlarının tespitine ilişkin hizmetler sunulmaktadır.